Powiat: Powiat Poznański


Województwo: wielkopolskie
Informacje o powiecie
Lista projektów:

ENERGIA BIOMASY
ZESPÓŁ OBIEKTÓW INSTALACJI ODGAZOWANIA SKŁADOWISKA I PRODUKCJI ENERGII NA SKŁADOWISKU ODPADÓW W GMINIE SUCHY LAS

ENERGIA BIOMASY
Kotłownia opalana słomą

ENERGIA BIOMASY
Kotły o łącznej mocy 2,8 MW opalane trocinami i drewnem kawałkowym

ENERGIA SŁONECZNA

System odbioru ciepła w Złotnikach

ENERGIA SŁONECZNA

Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach - solarny podgrzew c.w.u.

ENERGIA SŁONECZNA

Wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

ENERGIA SŁONECZNA

Termomodernizacja Szpitala w Puszczykowie

ENERGIA SŁONECZNA

Instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w obiekcie Zespołu Szkół w Puszczykowie

ENERGIA SŁONECZNA

Instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w obiekcie SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

ENERGIA SŁONECZNA

Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół w Mosinie z przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych - etap II

ENERGIA SŁONECZNA

Instalacja podgrzewu wody użytkowej oraz wspomagania ogrzewania zainspirowana działaniami promującymi odnawialne źródła energii przez Powiat Poznański

ENERGIA SŁONECZNA

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy

ENERGIA WIATRU

Elektrownia wiatrowa EW 160-22-30

ENERGIA WODNA

Mała Elektrownia Wodna „Borkowice”   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.