Powiat: Powiat Augustowski


Województwo: podlaskie
Informacje o powiecie
Lista projektów:

ENERGIA BIOMASY
Kotłownia w szkole podstawowej i gimnazjum w Lipsku

ENERGIA BIOMASY
Biomasa

ENERGIA BIOMASY
Leśniczówka w Klonownicy

ENERGIA BIOMASY
Leśniczówka w Mazurkach

ENERGIA BIOMASY
Leśniczówka w Przewięzi

ENERGIA BIOMASY
Mieszkanie w Przewięzi

ENERGIA BIOMASY
Podleśniczówka w Przewięzi

ENERGIA BIOMASY
Leśniczówka w Dalnym Lesie

ENERGIA BIOMASY
Podleśniczówka w Dalnym Lesie

ENERGIA BIOMASY
Kwatera myśliwska w Dalnym Lesie

ENERGIA BIOMASY
Podleśniczówka w Dalnym Lesie

ENERGIA BIOMASY
Mieszkanie Inżyniera Nadzoru w Przewięzi

ENERGIA BIOMASY
Leśniczówka w Szczebrze

ENERGIA BIOMASY
Mieszkanie Straży Leśnej w Szczebrze

ENERGIA BIOMASY
Gajówka Podleśniczego w Balince

ENERGIA BIOMASY
Gajówka w Krasnem

ENERGIA BIOMASY
Dom Komendanta Straży Leśnej

ENERGIA BIOMASY
Leśniczówka Czarny Bród

ENERGIA BIOMASY
Leśniczówka w Sajenku

ENERGIA BIOMASY
Leśniczówka Jasionowo

ENERGIA BIOMASY
Leśniczówka Kozi Rynek

ENERGIA BIOMASY
Leśniczówka Leśnictwa Długie

ENERGIA BIOMASY
Leśniczówka Leśnictwa Klonowo

ENERGIA BIOMASY
Lesniczówka Balinka

ENERGIA BIOMASY
Leśniczówka w Sajenku II

ENERGIA BIOMASY
Leśniczówka Sokoli Las

ENERGIA BIOMASY
Leśniczówka w Studzienicznej

ENERGIA BIOMASY
Leśniczówka w Żylinach

ENERGIA BIOMASY
Leśniczówka w Jaminach

ENERGIA BIOMASY
Mieszkanie pracownika Nadleśnictwa Augustów

ENERGIA BIOMASY
AZSO

ENERGIA BIOMASY
AZSO

ENERGIA BIOMASY
Leśniczówka leśnictwa Wołkusz

ENERGIA BIOMASY
Leśniczówka leśnictwa Szkółki

ENERGIA BIOMASY
Osada leśna Jazy

ENERGIA BIOMASY
Piec Kostrzewa

ENERGIA BIOMASY
Piec LING

ENERGIA BIOMASY
Kotłownia w Szkole Podstawowej w Jaminach

ENERGIA BIOMASY
Kotłownia na biomasę w Szkole Podstawowej w Jaziewie

ENERGIA BIOMASY
Kotłownia na biomasę w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sztabinie

ENERGIA BIOMASY
Kotłownia na biomasę w Ośrodku Zdrowia w Krasnymborze

ENERGIA BIOMASY
Kotłownia na biomasę w Ośrodku Zdrowia w Sztabinie

ENERGIA BIOMASY
Kotłownia na biomasę w Urzędzie Gminy w Sztabinie

ENERGIA BIOMASY
Kotłownia na biomasę w Gminnym Ośrodku Kultury w Sztabinie

ENERGIA BIOMASY
Kotły na biomasę w stoczni jachtowej w Żarnowie k/Augustowa

ENERGIA BIOMASY
Piec w leśniczówce w miejscowości Podmacharce

ENERGIA BIOMASY
Piec w osadzie leśnej Czarny Bród

ENERGIA BIOMASY
Piec w leśniczówce w miejscowości Pobojno

ENERGIA BIOMASY
Piec w domu jednorodzinnym w Augustowie

ENERGIA BIOMASY
Piec w Bargłówie Kościelnym

ENERGIA BIOMASY
Piec w domu jednorodzinym w Solistówce 1

ENERGIA BIOMASY
Piec na słomę

ENERGIA BIOMASY
Piec w domu jednorodzinnym w Solistówce 2

ENERGIA BIOMASY
BIG. Biogazownie rolnicze w Twojej gminie. Warsztaty dla urzędników

ENERGIA BIOMASY
BIG. Biogazownie rolnicze w Twojej gminie. Warsztaty dla urzędników

ENERGIA BIOMASY
Elektrownia słoneczna (fotowoltaiczna) Lipsk

ENERGIA BIOMASY
Pensjonat w Bryzglu

ENERGIA SŁONECZNA

Kolektory słoneczne w SP ZOZ w Augustowie

ENERGIA SŁONECZNA

Kolektory słoneczne

ENERGIA SŁONECZNA

.

ENERGIA SŁONECZNA

Osada leśna Sucha Rzeczka

ENERGIA SŁONECZNA

Kolektor słoneczny

ENERGIA SŁONECZNA

Kolektor słoneczny w Augustowie

ENERGIA SŁONECZNA

Kolektor w domu jednorodzinnym w Augustowie

ENERGIA SŁONECZNA

Energia odnawialna w Gminie Sztabin

ENERGIA SŁONECZNA

Słoneczny Augustów

ENERGIA SŁONECZNA

Odnawialne źródła energii w Gminie Bargłów Kościelny

ENERGIA SŁONECZNA

Energia słoneczna w Gminie Augustów

ENERGIA WODNA

Mała elektrownia wodna na upustku młyńskim łączącym rzekę Nettę z Kanałem Bystrym

ENERGIA WODNA

Mała elektrownia wodna w Dębowie

ENERGIA OTOCZENIA
Pompa cieplna

ENERGIA OTOCZENIA
Pompa cieplna w stoczni jachtowej w Żarnowie k/Augustowa



   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.