ENERGIA WIATRU

Energia wiatru to m.in.:
1) małe siłownie wiatrowe,
2) farmy wiatrowe,
3) pompownie wiatrowe


Energia wiatru jest pochodną energii promieniowania słonecznego. Wiatr jest wywołany przez różnicę w nagrzewaniu lądu i mórz, biegunów i równika, czyli przez różnicę ciśnień między różnymi strefami cieplnymi. Jest zjawiskiem powszechnym i wykorzystywanym przez ludzi od tysięcy lat. Szacuje się, że globalny potencjał energii wiatru jest równy obecnemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną .

Uważa się, że na 1/3 powierzchni Polski istnieją odpowiednie warunki dla wykorzystania energii wiatru, a produkcja energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe w rzeczywistych warunkach może osiągnąć 17 % pokrycia bilansu energetycznego kraju. Aktualnie w Polsce pracuje 29 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 10 MW.
Obowiązujące prawo w Polsce zezwala na postawienie małej, domowej elektrowni wiatrowej bez ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Najkorzystniejszymi rejonami kraju pod względem zasobów energii wiatru są:
Pobrzeże Słowińskie i Kaszubskie, Suwalszczyzna, środkowa Wielkopolska i Mazowsze, Beskid Śląski i Żywiecki oraz dolina Sanu - od granic państwa po Sandomierz.
Najmniejszymi prędkościami wiatru charakteryzuje się w zasadzie cała wyżynna część Polski.
Dla potrzeb energetycznych użyteczna jest prędkość wiatru na poziomie 6-7 m/s, minimum 3-4 m/s.


Wykaz projektów:

Farma wiatrowa Marszewo
Punktacja wg. ZPP: 8200
Farmy wiatrowe na terenie powiatu tomaszowskiego
Punktacja wg. ZPP: 7650
Park Wiatrowy Nowy Staw I i Nowy Staw II
Punktacja wg. ZPP: 6950
Zespół siłowni wiatrowych
Punktacja wg. ZPP: 4800
Zespół 24 siłowni wiatrowych
Punktacja wg. ZPP: 4800
Park Wiatrowy we Wronkach koło Gołdapi
Punktacja wg. ZPP: 4800
Park Wiatrowy Suwałki
Punktacja wg. ZPP: 4140
Farma wiatrowa firmy EKO ENERGY
Punktacja wg. ZPP: 4140
Zespół Elektrowni Wiatrowych Eko Energy
Punktacja wg. ZPP: 4140
Farma wiatrowa w Łodygowie
Punktacja wg. ZPP: 4050
Farma wiatrowa Resko II
Punktacja wg. ZPP: 4018
Farma Wiatrowa Taciewo
Punktacja wg. ZPP: 3000
Farma wiatrowa Kamionka
Punktacja wg. ZPP: 2800
Elektrownia wiatrowa przy farmie fotowoltaicznej w miejscowości Blenda
Punktacja wg. ZPP: 1220
Farma Wiatrowa Darżyno
Punktacja wg. ZPP: 1200
Farma wiatrowa Lisewo
Punktacja wg. ZPP: 1100
Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Brzuśce – Waćmierz w gminie Subkowy.
Punktacja wg. ZPP: 1000
Elektrownia Wiatrowa Karścino
Punktacja wg. ZPP: 800
Elektrownie wiatrowe w Oprzężowie gm Wola Krzysztoporska
Punktacja wg. ZPP: 800
Zespół elektrowni wiatrowych w rejonie Radostowa wraz z przyłączeniem do krajowej sieci energetycznej" na
Punktacja wg. ZPP: 800
Elelktrownia wiatrowa w Młodocinie
Punktacja wg. ZPP: 600
Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk
Punktacja wg. ZPP: 600
Elektrownie wiatrowe w Bujnicach gm Gorzkowice
Punktacja wg. ZPP: 600
Elektrownie wiatrowe w Oprzężowie gm Wola Krzysztoporska
Punktacja wg. ZPP: 600
Elektrownie wiatrowe w Rękoraju Dobra
Punktacja wg. ZPP: 530
Budowa zespołu elektrowni wiatrowych obejmująca budowę 20 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą drogową i energetyczną
Punktacja wg. ZPP: 500
Trzy elektrownie wiatrowe - Wałcz Drugi nr 1
Punktacja wg. ZPP: 450
Elektrownia wiatrowa
Punktacja wg. ZPP: 450
Elektrownie wiatrowe w Szczepanowicach gm Gorzkowice
Punktacja wg. ZPP: 400
Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kletno, Kamienica, Bolesławów
Punktacja wg. ZPP: 320
Zespół siłowni wiatrowych
Punktacja wg. ZPP: 250
Budowa elektrowni wiatrowej "Masłowice" wraz z drogami i placami manewrowymi na działce nr 33 w Masłowicach, gmina Postomino
Punktacja wg. ZPP: 250
Farma wiatrowa Masłowice
Punktacja wg. ZPP: 250
zespół elektrowni wiatrowych Zajączkowo
Punktacja wg. ZPP: 200
PARK ELEKTROWNI WIATROWYCH W TYMIENIU.
Punktacja wg. ZPP: 200
Park Wiatrowy Tymień
Punktacja wg. ZPP: 200
Elektrownia wiatrowa w Białożewinie gmina Żnin
Punktacja wg. ZPP: 200
Elektrownia wiatrowa 1 w Bożejewiczkach gmina Żnin
Punktacja wg. ZPP: 200
Elektrownia wiatrowa 2 w Bożejewiczkach gmina Żnin
Punktacja wg. ZPP: 200
Elektrownia wiatrowa w Sarbinowie gmina Żnin
Punktacja wg. ZPP: 200
Rozbudowa parku elektrowni wiatrowych o jedną siłownię wiatrową VESTAS w miejscowości Cisowo
Punktacja wg. ZPP: 200
Elektrownia wiatrowa "Vestas V90" 2MW w Dulsku gm. Radomin
Punktacja wg. ZPP: 200
Farma Wiatrowa w Łęgowie
Punktacja wg. ZPP: 200
Elektrownia wiatrowa o mocy 2 MW w Lisewie, gm. Golub-Dobrzyń
Punktacja wg. ZPP: 200
Elektrownia wiatrowa w Żuchowicach gm. Gorzkowice
Punktacja wg. ZPP: 200
Elektrownia wiatrowa w Żarnowicy gm. Wolbórz
Punktacja wg. ZPP: 200


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.