ENERGIA SŁONECZNA

Energia słoneczna to m.in.:
1) kolektory słoneczne,
2) instalacje fotowoltaiczne,
3) oświetlenie solarne,
4) sygnalizacja solarna


Słońce jest podstawowym źródłem energii dla Ziemi. Energia słońca docierająca niegdyś do naszej planety została uwięziona w węglu, ropie naftowej, gazie ziemnym itp. Również słońcu zawdzięczamy energię jaką niesie ze sobą wiatr czy fale morskie.

Najbardziej popularnymi metodami pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego są systemy fototermiczne, wykorzystujące tzw. kolektory słoneczne oraz systemy fotowoltaiczne, przetwarzające promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną.
Ogniwa fotowoltaiczne nie są jeszcze konkurencyjne w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii ze względu na ich wysoką cenę, jednak jest to dynamicznie rozwijająca się technologia odnawialnych źródeł energii. Podstawowym elementem słonecznych kolektorów termicznych jest absorber składający się z płyty poczernionego materiału, pochłaniającego promieniowanie w całym zakresie widma słonecznego. Jeśli dowolny czynnik, np. woda lub powietrze opływają absorber, to odbierają od niego ciepło i przepływają do miejsca przeznaczenia. Funkcję akumulatorów ciepła pełnią zbiorniki ciepłej wody.

W rolnictwie kolektory słoneczne wykorzystuje się w instalacjach suszarniczych do suszenia płodów rolnych ciepłym powietrzem.

W Polsce generalnie istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego. W skali roku najlepsze warunki wykorzystania energii słonecznej obserwuje się we wschodniej części Polski, od Białowieży do Zamościa, oraz na Wybrzeżu Zachodnim. W półroczu zimowym relatywnie najkorzystniejsze warunki wykorzystania energii słońca obserwuje się w południowej i wschodniej części Polski.

Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Polsce na płaszczyznę poziomą waha się w granicach 950 - 1250 kWh/m2, natomiast średnie nasłonecznienie wynosi 1600 godzin na rok.


Wykaz projektów:

SMART TORUŃ
Punktacja wg. ZPP: 47125
„Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego
Punktacja wg. ZPP: 30690
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MWp w miejscowości Ostrzeszów
Punktacja wg. ZPP: 20000
Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż instalacji solarnych w Biłgoraju
Punktacja wg. ZPP: 16035
Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminach Jeziorzany, Kamionka, Michów oraz Abramów"
Punktacja wg. ZPP: 15550
Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Punktacja wg. ZPP: 13555
Energia odnawialna szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Niedźwiada
Punktacja wg. ZPP: 13395
Elektrownia słoneczna w Tomaszowie Lubelskim
Punktacja wg. ZPP: 13200
Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie
Punktacja wg. ZPP: 12500
Elektrownia fotowoltaiczna „Ostrzeszów I” – moc 1 MWp
Punktacja wg. ZPP: 12500
„Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego"- I
Punktacja wg. ZPP: 11825
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków firmy Larkis Sp. z o.o. w Dobczycach
Punktacja wg. ZPP: 10580
Farma fotowoltaiczna - Wierzchosławice
Punktacja wg. ZPP: 10000
Odnawialne Źródła Energii - Budowa elektrowni słonecznej o mocy 1 MWp na terenie lądowiska w Gryźlinach
Punktacja wg. ZPP: 10000
Elektrownia fotowoltaiczna TermoSystemy w Jezierni
Punktacja wg. ZPP: 9900
Budowa Farmy Fotowoltaicznej
Punktacja wg. ZPP: 9320
Budowa systemów instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego
Punktacja wg. ZPP: 9320
Instalacja kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gminy Sędziszów
Punktacja wg. ZPP: 8355
„Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery”
Punktacja wg. ZPP: 6435
Elektrownia słoneczna w Wożuczynie Cukrowni, gmina Rachanie
Punktacja wg. ZPP: 6170
Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica
Punktacja wg. ZPP: 6140
Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica
Punktacja wg. ZPP: 5685
Kryta Pływalnia Sportowo Rekreacyjna w Bolesławcu
Punktacja wg. ZPP: 4800
Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica cz.2
Punktacja wg. ZPP: 4530
Budowa budynku komunalnego - panele fotowoltaiczne
Punktacja wg. ZPP: 3000
Instalacja fotowoltaiczna w Tartaku Stolarni w Starej Maszynie
Punktacja wg. ZPP: 2981
"Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz pomp powietrznych ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gołcza"
Punktacja wg. ZPP: 2785
Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją Szpitala Powiatowego w Bartoszycach
Punktacja wg. ZPP: 2750
Przyznawanie osobom fizycznym pomocy finansowej ze środków GFOŚiGW na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Nowego Sącza
Punktacja wg. ZPP: 2432
Elektrownia fotowoltaiczna w miejscowości Blenda
Punktacja wg. ZPP: 2100
Modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego na dachach budynków mieszkalnych wielorodzinny
Punktacja wg. ZPP: 2045
Słoneczny Augustów
Punktacja wg. ZPP: 1950
,,Instalacja OZE na budynkach mieszkalnych w gminie Żukowo"
Punktacja wg. ZPP: 1868
Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki
Punktacja wg. ZPP: 1695
System solarny w Centrum psychiatrii
Punktacja wg. ZPP: 1600
Energia odnawialna w Gminie Sztabin
Punktacja wg. ZPP: 1515
Instalacja fotowoltaiczna w firmie Polimerc Sp. z o. o. w Dobczycach
Punktacja wg. ZPP: 1500
Wykorzystanie energii słonecznej w budynkach przy ul. Nowe Ogrody 1-6, ul. Powstańców Warszawskich 1/2 w Gdańsku + termoizolacja
Punktacja wg. ZPP: 1410
Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku - instalacja solarna
Punktacja wg. ZPP: 1406
Instalacja kolektorów słonecznych na potrzeby basenu i hydroterapii w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
Punktacja wg. ZPP: 1400
Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użytecznośi publicznej powiatu elbląskiego".
Punktacja wg. ZPP: 1375
Odnawialne źródła energii w Gminie Bargłów Kościelny
Punktacja wg. ZPP: 1290
Montaż instalacji solarnej o mocy 0,3 MW
Punktacja wg. ZPP: 1250
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Sztabin
Punktacja wg. ZPP: 1240
Kolektory słoneczne - Ośrodek Caritas Myczkowce
Punktacja wg. ZPP: 1220
Zmniejszenie energochłonności obiektów budowlanych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Gdańsku
Punktacja wg. ZPP: 1156
Budowa instalacji solarnej
Punktacja wg. ZPP: 1095
Centrum Sportowo- Rekreacyjne w Strawczynie
Punktacja wg. ZPP: 1075


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.