INNEWykaz projektów:

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dzięki budowie instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na teren
Punktacja wg. ZPP: 6685
Instalacja do pozyskiwania biogazu składowiskowego i przetwarzania go na energię elektryczną i cieplną.
Punktacja wg. ZPP: 2000
ogniwa fotowoltaiczne
Punktacja wg. ZPP: 1554
Montaż 149 lamp hybrydowych
Punktacja wg. ZPP: 1100
Zakup i eksploatacja autobusów zasilanych etanolem E95
Punktacja wg. ZPP: 800
termomodernizacja buynków ZSP nr 2 w Wejherowie
Punktacja wg. ZPP: 415
Elektrociepłownia biogazowa EKO – ENERGIA Grzmiąca Sp. z o. o. z siedzibą w Grzmiącej
Punktacja wg. ZPP: 350
Kompleksowa Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu wraz z przebudową systemu ogrzewania przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii
Punktacja wg. ZPP: 350
Montaż 106 lamp hybrydowych
Punktacja wg. ZPP: 260
Hybrydowe latarnie uliczne w miejscowości Kobyla Góra
Punktacja wg. ZPP: 250
Budowa instalacji zbierania, przesyłania i spalania gazu składowiskowego z odzyskiem energii elektrycznej
Punktacja wg. ZPP: 200
Modelowy, energetyczny domek demonstracyjny
Punktacja wg. ZPP: 200
Instalacja biogazu na Oczyszczalni Ścieków w Legnicy
Punktacja wg. ZPP: 100
Etanol- 5 Autobusów na paliwo odnawialne
Punktacja wg. ZPP: 100
Instalacja fermentacji mezofilnej osadów ściekowych.
Punktacja wg. ZPP: 100
Moduł elektrociepłowni blokowej
Punktacja wg. ZPP: 100
Kotły fluidalne w Elektrowni Siersza w Trzebini
Punktacja wg. ZPP: 100
Energetyczne wykorzystanie biogazu na oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód
Punktacja wg. ZPP: 100
Instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii, wspomagających system grzewczy krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej
Punktacja wg. ZPP: 100
„Modernizacja części gazowo-energetycznej, w tym instalacji biogazu z wprowadzeniem kogeneracji, modernizacją układu nadawy i odbioru osadu̶
Punktacja wg. ZPP: 100
SOLARNA SUSZARNIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Punktacja wg. ZPP: 100
Biogaz z wysypiska śmieci - Składowisko Odpadów Komunalnych w Tarnowie
Punktacja wg. ZPP: 80
Szkolenia
Punktacja wg. ZPP: 80
System inteligentnego zarządzania źródłami energii odnawialnej w domu jednorodzinnym
Punktacja wg. ZPP: 70
Rekuperator w spalarni odpadów medycznych przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile
Punktacja wg. ZPP: 60
Oczyszczalnia Ścieków
Punktacja wg. ZPP: 60
Zakup i eksploatacja autobusów i pojazdów dostawczych zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG
Punktacja wg. ZPP: 50
Biofiltr "PROFET" Osetnica
Punktacja wg. ZPP: 45
Fabryka peletu w Rossoszycy
Punktacja wg. ZPP: 45
Układ do odzysku ciepła
Punktacja wg. ZPP: 40
Spalarnia odpadów medycznych i biomasy
Punktacja wg. ZPP: 40
Lampy hybrydowe
Punktacja wg. ZPP: 40
Instalacje OZE zasilające budynek biurowy w miejscowości Baldram gm. Kwidzyn
Punktacja wg. ZPP: 40
Odnawialne źródła energii w ośrodku aktywności lokalnej i ekologicznej " Zaułek Benowo"
Punktacja wg. ZPP: 35
Piec gazowy + kolektory słoneczne
Punktacja wg. ZPP: 25
Szkolenie ,,Odnawialne Źródła Energii szansą Twojej gminy"
Punktacja wg. ZPP: 25
Ogrzewanie Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej odnawialnymi źródłami ciepła
Punktacja wg. ZPP: 25
Ekologiczna kotłownia wykorzystująca źródło energii odnawialnej
Punktacja wg. ZPP: 20
Centrum Promocji Paliw Odnawialnych
Punktacja wg. ZPP: 20
Pompy ciepła
Punktacja wg. ZPP: 20
Ogrzewanie Gimnazjum w Mroczeniu odnawialnymi źródłami ciepła
Punktacja wg. ZPP: 20
Ogrzewanie Zespołu Szkół w Słupi pod Kępnem odnawialnymi źródłami energii
Punktacja wg. ZPP: 20
Nowoczesna oczyszczalnia
Punktacja wg. ZPP: 15
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele
Punktacja wg. ZPP: 15
Termomodernizacja budynku LKS "Orzeł" w Kozach
Punktacja wg. ZPP: 15
Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Białym Kościele
Punktacja wg. ZPP: 15
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bęble
Punktacja wg. ZPP: 15


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.